srpski1 bos

Login Form

Postanite član
Polja sa oznakom ( ! ) su obavezna.
 
Poslovni podaci: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je li Vam novinarstvo jedino zanimanje: 
 
 
Poznavanje stranih jezika: 
Engleski 
Njemački: 
Francuski: 
Talijanski: 
 
 
Osobni podaci: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

elinija

BH NOVINARI CONTACT :

Kralja Tvrtka 5/5
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 223 818
Fax: + 387 33 443 072

e-mail: [email protected]

Kralja Tvrtka 5/5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/fax: +387 33 223 818; + 387 33 255 600

e-mail: [email protected];

web: www.bhnovinari.ba

Copyright © 2017. BH Novinari. Razvojna kompanija: Artflame Cyber Media