srpski1 bos

Login Form

Sekretarijat PDF Print E-mail
Friday, 10 June 2011 07:53
borka1
Borka Rudić – generalna tajnica
Rođena 1959. godine u Mrkonjić-Gradu. Radila kao dopisnica Radija Sarajevo i Radija BiH, “Večernjeg Lista” iz Zagreba, agencije “Beta” iz Beograda te magazina “Tjednik” iz Zagreba. U Oslobođenju je radila na poziciji novinarke - reporterke od 1994. do 1996. godine, a na radio FERN-u je uređivala program od 1996. do 1997. godine. U decembru 1997. godine je koordinirala uspostavu i funkcioniranje prve radio mreže (Zajedno/Together) koja je povezala radio stanice u BiH sa izbjegličkim radio stanicama u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Od 2000. godine radi na poziciji generalne tajnice u Udruženju BH novinari.
sejla
Šejla Adžanela – asistent za finansije
Rođena 1982. godine u Gračanici. Osnovnu školu i Opću gimnaziju “Dr Mustafa Kamaric” završila u Gračanici. Diplomirala je 2006. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, odsjek finansijsko-računovodstvo. U Udruženju BH novinari radi od 2007. godine na poziciji asisenta za finansije.
adis
Adis Šušnjar – koordinator za marketing i istraživanja
Rođen 1979. godine u Bihaću. Radio kao novinar u sarajevskoj redakciji „Nezavisnih novina“ od 2005. do 2010. godine. Kao PR i koordinator radio u sklopu regionalnog PR tima na promociji Inicijative za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na području bivše Jugoslavije (REKOM). Završio jednogodišnju Visoku školu novinarstva „Media plan Institut“ u Sarajevu (Odsjek za štampu) i Filozofski fakultet u Sarajevu (Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo) 2004. godine. Učestvovao na više seminara o novinarstvu i medijima, ljudskim pravima, promociji nvo kampanja, javnom zagovaranju.
alena
Alena Beširević – koordinator za projekte
Rođena 1986. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i Opću gimnaziju “Muhsin Rizvić” je pohađala u Brezi. Diplomirala je 2010. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, odsjek žurnalistika. Radno iskustvo kao novinar je stekla u Oslobođenju od 2010. do 2011. godine. U BH novinarima je od 2011. godine i radi na poziciji koordinatora za projekte.
una
Una Alikadić – FMHL pravnik
Rođena 1981. godine u Konjicu. Završila je Ekonomsku srednju školu u Konjicu. Diplomirala je 2007. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stekla zvanje diplomiranog pravnika. Od 2008. do 2012. godine je radila u advokatskoj kancelariji na poziciji pripravnika. U Udruženju radi od 2012. godine na poziciji pravnika Linije za pomoć novinarima.
arman
Arman Fazlić – Web administrator
Rođen 1988. godine u Sarajevu. Završio Treću gimnaziju u Sarajevu i diplomirao na Fakultetu političkih nauka 2011. godine, odsjek žurnalistika – PR. Radio na poziciji grafičkog dizajnera u uredu za štampu Italijanske kooperacije za razvoj u BiH od 2005. do 2009. godine. Stekao praksu u novinarstvu na EFM studentskom radiju u Sarajevu od 2010. do 2011. godine. U Udruženju BHN radi od 2011. godine na uređenju web sajta udruženja i biltenu E-novinar.
 

The Free Media Help Line

elinija
Kralja Tvrtka 5/5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/fax: +387 33 223 818; + 387 33 255 600

e-mail: [email protected];

web: www.bhnovinari.ba

Copyright © 2017. BH Novinari. Razvojna kompanija: Artflame Cyber Media